Radovan Klas

životopis / biography

Radovan KLas

narozen 1979 v Moravské třebové

1995 - 1999
Střední umělecko-průmyslová škola sklářská
v Železném Brodě

1999
cena Grand Prix za design
Mezinárodní veletrh skla, keramiky a porcelánu Glass
and ceramics Praha Letňany

1999 - 2000
Střední umělecko-průmyslová škola a Vyšší odborná škola
v Jablonci nad Nisou:
Vyšší odborná škola, obor Ražená medaile a mince

2000 - 2006
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta užitého umění a designu

2003
stáž - Akademie krásných umění v Krakově
- Ateliér tvorby plakátu

2007
Velkoplošný digitální tisk Liberec - Grafik

2007 - 2009
Jablonex Group a.s. - grafik, fotograf, multimedia

2010 - 20017
Hlawa creative s,.r.o.- grafik, produkce

2017
Aldit s.r.o. - designer konstruktér svítidel

2018 -
Na vlastní noze.

Radovan KLas

was born in 1979 - Moravská Třebová

1995 - 1999
Střední umělecko-průmyslová škola sklářská
v Železném Brodě

1999
Prize for Grand Design Prize - 2nd International Glass,
Ceramics and Porcelain Glass and Ceramics Exhibition, Prague Letňany

1999 - 2000
Střední umělecko-průmyslová škola a Vyšší odborná škola
v Jablonci nad Nisou:
- Higher vocational school, field of medals and coins

2000 - 2006
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Faculty of Applied Art and Design

2003
Internship - Academy of Fine Arts in Krakow
- Poster creation studio

2007
Large-format digital printing Liberec - graphic designer

2007 - 2009
Jablonex Group a.s. - graphic designer, photographer, multimedia

2010 - 20017
Hlawa creative s,.r.o.- graphic designer, production activity

2017
Aldit s.r.o. - designer of lights

2018 -
Independent activity.